Για τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής
χρησιμοποιήστε Google Chrome.